Dodaj tekst o tym, jak media przedstawiają progesora Gerrda Labudę